בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית ב’ בכסלו

ההלכות הם מספרו של הרב מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל ילקוט יוסף

הלכה יומית – השכמת הבוקר:

סימן א’

הלכה ה’

ראוי לו לאדם להמנע משינה ביום, משום ביטול תורה.
אולם אם על ידי שישן מעט ביום יוכל ללמוד בלילה עד שעה מאוחרת יותר,
או שיוכל ללמוד יותר בריכוז ובעיון, מותר לישון ביום. אך לא ירבה בשינה.
וכן בשבת מותר לישון ביום.

הלכה ו’

יש אומרים שראוי לו לאדם לישון בחצי הראשון של הלילה,
ויעסוק בתורה בחצי השני של הלילה, ויש בזה תועלת לאדם הן מצד בריאות גופו,
והן מצד הרוחניות בתיקון הנפש, אולם בתלמוד שלנו ובדברי הרמב”ם מבואר,
שהשינה בסוף הלילה, בזמן עמוה”ש, מועילה לבריאות הגוף, ולכן אם רצה ללמוד בתחלת הלילה,
ולישון בחצי השני של הלילה, יכול לעשות כן.
ואם אפשר טוב שילמד סמוך לשקיעת החמה עד אחר צאת הכוכבים,
ובבוקר סמוך לעלות השחר עד אחר עלות השחר, כדי לחבר היום ללילה בלימוד התורה, ולקיים ”והגית בו יומם ולילה”.
ומכל מקום רבים אינם נוהגים כן, ואינם מחברים יום ללילה כנז’,
שסמכו על הגמרא שלנו החולקת בזה על הירושלמי.
ובלבד שיעסוק בתורה ביום ובלילה.

הלכה ז’

הלומד תורה בלילה עד שעה מאוחרת,
ועל ידי כך קיים ספק אם יוכל לקום להתפלל קודם שיעבור זמן קריאת שמע ותפלה,
יש לו להפסיק מלימודו, ויסדר זמן לימודו באופן שלא יאחר זמן קריאת שמע ותפלה.
אבל אם רוצה להתאחר מלישון ולעסוק בלימוד התורה, ועקב כך יבטל רק תפלה בהנץ החמה,
רשאי לנהוג כן, כל שהדבר גורם לו לחיזוק ההתמדה בלימוד התורה. ובלבד שלא יתאחר מזמן קריאת שמע ותפלה.
ואם על ידי שילמד עד שעת לילה מאוחרת יצטרך לקום מאוחר,
באופן שיבטל זמן קריאת שמע לפי זמן המגן אברהם, ויצטרך לסמוך על זמן קריאת שמע של הגר”א,
המיקל בזה לצורך לימוד תורה יש לו על מה לסמוך. [ואין לחוש בזה לחילול ה’].
ואמנם מי שאינו טרוד בלימוד התורה,
מצוה מן המובחר להשתדל מאד להתפלל בהנץ החמה בכל יום, שיש לזה חשיבות גדולה.

הלכה ח’

כאשר יתעורר משנתו ימתין מעט, ויקום בזריזות לעבודת בוראו יתברך ויתעלה,
כי לכך נברא האדם. אך לא יעמוד בפתאומיות מיד אחר השינה, כי הדבר מזיק לבריאות.
ואף אם הוא קם מיד לעבודת הבורא ולתפלה, או לשאר דבר מצוה, גם בזה ישהה מעט ואחר כך יקום.
ואמנם הסכנה היא דוקא בעומד על רגליו מיד, אבל בקם ממטתו להתלבש וכדו’,
ואינו עומד על רגליו אלא נשאר יושב על מטתו, אין בכך סכנה. ועל כל פנים אל ישכב על מטתו ויפנה לבו לבטלה,
וכבר הזהיר שלמה המלך ע”ה: עד מתי עצל תשכב, מתי תקום משנתך. וגדולי המקובלים היו נזהרים מלדבר דברי חול קודם שיתחילו הזמירות.

 

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!