בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית ה’ בכסלו

ההלכות הם מספר כזוהר הרקיע של הרב זוהר זבורוב שליט”א

הלכה יומית – היכן עדיף להתפלל

שאלה: אודות בית הכנסת שחסר להם מנין, ומבקשים ממנו להשלים
מנין, אך הציבור שם מתפללים בחיפזון, ומתנהגים לא לפי רוח התורה,
האם יכול להתפלל במניין של בני תורה, על אף שזה יגרום שלא יהיה להם מניין.

תשובה: הנה מבואר בשו”ע (סי’ צח סע’ ב) לא יתפלל במקום שיש
בו דבר שמבטל כוונתו, ולא בשעה שמבטלת כוונתו. וכתב הרדב”ז
בתשובה (ח”ג סי’ תע”ב) שעדיף להתפלל ביחידות מאשר להתפלל עם
הציבור שאין דעתו נוחה מהם, שהרי צריך להתפלל מתוך כוונה עיי”ש.
וכ”כ בפסקי תשובה (ס’ רסז) שלכן היחיד או הרבים שיש להם איבה או
מריבה ושנאה וכעס עם הצבור, אין תפילתו רצויה, ואסור לו להתפלל
שם. שמחשבתו טרודה ואינו יכול לכוון בתפילתו, ואי לא דמסתפינא
הוה אמינא שיותר טוב לו להתפלל ביחיד מלהתפלל בחברת בני אדם
שאין דעתו נוחה מהם. (וע”ע בספר ילקו”י הל’ תפילה כרך א’ סי’ צ”ג
ס”ג בהערה) על כן יכול להתפלל במניין של בני תורה, ואם מתאפשר
לו הדבר, ישלים להם מניין לענות קדיש וקדושה וברכו וכיוצא, אך לא
יתפלל עמהם אלא יתפלל אח”כ עם מניין של בני תורה, ואם אין זה
מתאפשר לו אעפ”כ יכול להתפלל במניין של בני תורה. ואין הוא מחויב
להתפלל עם אנשים שאינם יראי ה’ ותפילתם חפוזה.

אמנם אם יכול להחזירם למוטב לאט לאט, ומכבדים אותו ושומעים
בקולו, אדרבה יחזק את הציבור שינהגו לפי ההלכה, וכל הנ”ל באופן
שאינם שומעים בקולו כלל. (תשובה שקיבלתי ממרן הראשל”צ הרב יצחק יוסף שליט”א).

 

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!