בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית טז’ בכסלו

ההלכות הם מספר כזוהר הרקיע של הרב זוהר זבורוב שליט”א

תשובות בענייני ״אורח חיים״

הלכה יומית – ברכה אחרונה על השותה משקה עם קשית

שאלה: השותה משקה עם קשית האם צריך לברך לבסוף ברכה אחרונה.

תשובה: הנה כבר פסק מרן השו”ע (סי’ תריב סעיף י’) כרמב”ם שאם
שתה מעט וחזר ושתה, אם יש מתחילת שתיה ראשונה עד סוף שתיה
אחרונה כדי שתיית רביעית, מצטרפין לכשיעור, ואם לאו אין מצטרפין.
ולכן מי שמוצץ את המיץ שבפרות בשיעור רביעית (81 גרם) אין לו לברך
ברכה אחרונה משום שלא שתה רביעית בבת אחת, אבל ברכה ראשונה
מברך ברכת שהכל. (ילקו”י סי’ רז ס”ז). אולם נראה שכל זה נאמר רק
באופן שמוצץ את המיץ שבפרות בפיו. אולם בזמן ששותה מהמשקה ע”י
קשית, אם ישתה באופן שלא ישהה יותר מכדי שיעור שתיית רביעית כן
יוכל לברך ברכה אחרונה ברכת בורא נפשות רבות.[ומש״כ בהליכו״ע
ח״ב פרשת מסעי ה”ה, ובספר ילקו”י קיצור שו”ע ח”א סי’ רז סעיף י’,
שהשותה ע״י קשית לא יברך, מיירי באופן שאין שיעור רביעית וכמו
במקרה של המוצץ פרי שדיבר בזה שם]. (וע”ע במש”כ בספר הלכה
ברורה סי’ קפב סעיף ג אות ד בעניין השותה מכוס יין ע”י קשית עם נפגמת הכוס בכך).

הלכה יומית – ברכת הגוג’גוג’יה

שאלה: מה מברכים על ה”גוג’גוג’יה” המצוי בעדת הבוכרים, הנעשה מבצק ממולא בבשר שאופים בתנור.

תשובה: בשולחן ערוך (סי’ קסח סע‘ יז’) פסק וז”ל פשטידא הנאפית
בתנור הממולאת בבשר או דגים או בגבינה מברך עליה המוציא וברכת
המזון. והסביר המשנה ברורה (שם ס”ק צד’) שזה לא דומה לפת הבאה
בכיסנין (דהיינו שאר בורקסים ועוגיות המצויים בזמננו שברכתם
מזונות) משום שהם עשויים רק לקינוח סעודה וממולאים במיני
מתיקה וכדו’. ומה שאין כן בצק שמילאוהו בבשר שהדרך לאוכלו כדי
לשבוע שדינו כלחם גמור ומברכים עליו המוציא וברהמ”ז. וכ”פ בחזו”ע
(ברכות עמ’ סז’), ומכאן תוכחת מגולה לאותם שאינם נזהרים בברכת
הגוג’גוג’יה ומברכים עליו מזונות כדי “לחסוך” בברכת המזון וכזאת
לא יעשה, שברכתו “המוציא לחם מן הארץ” וברכה אחרונה “ברכת
המזון” וכדין לחם גמור, אלא אם כן יעשו אותו עם בצק עלים שאז יהיה
כשאר בורקסים שברכתם בורא מיני מזונות, או שיערבו בעיסה הרבה
שמן ותבלינים עד שיהיה ניכר טעמם בעיסה, ואז יהיה דינו כפת הבאה
בכיסנין שברכתו בורא מיני מזונות.

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!