בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית ט’ בכסלו

ההלכות הם מספר כזוהר הרקיע של הרב זוהר זבורוב שליט”א

תשובות בענייני ״אורח חיים״

הלכה יומית – להתפלל בבגדי עבודה

שאלה: אני עובד בשיפוצים ולפעמים יוצא לי להתפלל בציבור בבגדי
עבודה מלוכלכים, האם נכון לעשות כך, או שעדיף להתפלל אח”כ ביחיד בבגדים נקיים.

תשובה: אף שלכתחילה פסק השו”ע (סי’ צח סעיף ד’)( שראוי שיהיו
לו מלבושים נאים מיוחדים לתפילה כמו בגדי כהונה. מכל מקום בשעת
הדחק יכול להתפלל כך, ועדיף להתפלל כך בציבור מאשר בבגדים
נקיים ביחיד. (הגרי”ש אלישיב חשוקי חמד ברכות יד ע”ב). ויש להוסיף
שאם מזיע הרבה עד שנודף ממנו ריח רע, ויכול לגרום ג”כ צער לשאר
המתפללים, שאיו לו להתפלל בציבור אלא אח”כ ביחיד בבגדים ראויים.
הערת מורנו הרב – זה חידוש, בגדי עבודה ‘מלוכלכים’. ולכאורה מה עם
כבוד שמים. וכמה פלפלו האחרונים להתפלל בפורים עם בגדי תחפושת,
אם מותר, ועי’ שבט הלוי (ח”י סימן יח) שאם אין שחוק וכו’ ע”ש. אבל
בגדים מלוכלכים ואין חשש שיעבור זמן תפילה, אז למה שלא יתפלל
יחיד בכוונה ובכבוד שמים, ועיין משנה ברורה (סי’ צא ס”ק יא). ויתכן
שזה נקרא עדיין לכתחילה כי יש לו זמן להחליף, ותפילה בציבור מצוה
מן המובחר לכאורה, ויש עוד מקום לעיין בזה למעשה.

א”ה – הנה בשבט הלוי (שם) הסיק שאין חיצוניות המלבוש קובע אלא
אופן עמדו לפני ה’ יתברך בתפילה ע”ד המבואר (סי’ צח) שיחשוב כאילו
שכינה כנגדו ועומד לפני מלך העולם, וכל החשש בתחפושת של פורים
הוא שיהיה כעין שחוק וזלזול בתפילה, ולא יכוון בתפילתו, שבתחפושתו
טריד, וכשלא עושה שחוק מותר. ועוד י”ל שמכל מקום היחיד צריך
לתפילת הציבור, שתקובל תפילתו לרצון יותר, שידועים דברי הירושלמי
(הביאו התוס’ שבת קיח ע”ב ד”ה עיון תפילה) שיש לנו להחזיק טובה
לראשנו שכורע מעצמו בזמן שמגיע ל’מודים’. ואם זה היה המצב בדורם,
מה נענה אנו בדורנו, ולכן נראה דאף שלכתחילה יש להתלבש בבגדים
ראויים וחשובים בבואו להתפלל, מכל מקום אם נקלע למציאות כזו
נראה שיכול להתפלל כך, ובציבור. אך אם מרגיש יותר עבודת ה’ אם
יתפלל אחר כך וביחיד יעשה כך ואשריו.

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!