בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית יג’ בכסלו

ההלכות הם מספר כזוהר הרקיע של הרב זוהר זבורוב שליט”א

תשובות בענייני ״אורח חיים״

הלכה יומית – הכנת ציצית בלילה

שאלה: האם מותר לקשור את חוטי הציצית בלילה, שהרי אינו זמן ציצית.

תשובה: אף שבשעה שמטיל הציצית בבגד היה פטור מן הציצית ומיד
כשנעשה יום יהיו כבר הציציות בבגד מכל מקום אין בזה משום “תעשה
ולא מן העשוי” ומותר לכתחילה, משום שכל שאינו מחוסר מעשה אף
שמחוסר זמן, אין בו משום “תעשה ולא מן העשוי” (יבי”א ח”ח אורח חיים סי’ ג’).

הלכה יומית – הכנת התפילין

שאלה: האם אפשר להוציא התפילין של יד וראש, שניהן יחד בשווה,
קודם שבא להניחם, כדי שיקח את של יד תחילה, ולא יהא מעביר על המצוות,
|אם בטעות יקח של ראש תחילה.

תשובה: הנה אם פגע בשל ראש תחילה צריך להעביר על אותה מצוה,
ויניח של יד תחילה, ואחר כך של ראש (שו”ע סי’ כה סע’ ו),
והנותן את התפילין לתוך התיק יתן את של יד בצד ימין,
ושל ראש בצד שמאל,
כדי שלמחרת בעת שלוקח את התפילין להניחן, יפגע בשל יד המונח בצד
ימין שכנגד העומד (ילקו”י שם, הלכה מט), וגם אין להוציא שניהן של יד
ושל ראש יחד בשווה, ואף שבאופן זה לא מעביר על המצוות, מכל מקום
יש להיזהר בזה על פי הקבלה (משנ”ב שם, ס”ק לט).

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!