בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית כא’ בכסלו תשע”ב

ההלכות הם מספר “כזוהר הרקיע”

תשובות בענייני ״אורח חיים״

הלכה יומית – ברכת שהחיינו

שאלה: האוכל פרי חדש ונזכר תוך כדי אכילתו שלא בירך שהחיינו, האם יכול לברך כשנזכר.

תשובה: הנה אף שלכתחילה נכון לברך “שהחיינו” קודם האכילה, מכל
מקום כל זמן שעסוק באכילה ראשונה (כלומר הפרי הראשון שהתחיל
לאכול) ודעתו לאכול עוד, רשאי לברך שהחיינו על מה שנשאר, ומשום
שהכל נחשב לאכילה אחת, שהשמחה עדיין נמשכת, אך באכילה
השניה (דהיינו פרי אחר נוסף על הפרי הראשון שסיים) והלאה לא יברך
שהחיינו. (חזו”ע ברכות עמ’ תלח, וע”ע פסקי תשובות סי’ רכה אות יג).

הלכה יומית – ברכת שהחיינו על פרי שלא אוהב לאכול

שאלה: האם יש אפשרות לברך ברכת שהחיינו על פרי חדש, גם כשלא רוצה לאוכלו, מחמת שלא אוהב וכדומה.

תשובה: הנה מעיקר הדין ברכת שהחיינו שמברך על פירות חדשים
המתחדשים משנה לשנה, נתקנה על ראיית הפרי, כשרואהו ביד חברו
או על האילן, אך נהגו שלא לברך עד שעת אכילה, וכמבואר בשו”ע (סי’
רכה סעיף ג’), ומשום שיש מי שאינו שמח בראייתו, אלא רק באכילתו
שאז אינו מברך בראייתו אלא באכילתו, ולכן נהגו בזה תמיד כך לברך
באכילה ומשום לא פלוג (משנה ברורה שם, ס”ק יא’). ואם כן נראה
לומר שבאופן שאינו עומד לאכול לפרי החדש משום שלא אוהב את
הפרי ההוא או שכבר אזל מן השוק וכעת רואהו ביד חברו, וכיוצא בזה
שיכול לסמוך על עיקר הדין ולברך שהחיינו בראייתו בלבד.

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!