בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית כב’ בכסלו תשע”ב

ההלכות הם מספר”כזוהר הרקיע”

תשובות בענייני ״אורח חיים״

הלכה יומית – טעות בברכה אחרונה

שאלה: מי שאכל פת הבאה בכיסנין וטעה בברכה אחרונה, ובמקום
לברך ברכת מעין שלוש התחיל בברכת המזון, ונזכר לאחר שסיים ברכת הזן מה דינו.

תשובה: הנה קיי”ל שאם בירך ברכת המזון על פת הבאה בכיסנין יצא
בדיעבד (עין משנ”ב סי’ רח ס”ק עה), ופסק השו”ע (שם, סעיף יז) בכל
מקום שברכת המזון פוטרת, אפילו לא אמר אלא ברכת הזן בלבד יצא.
ולכן אף שאם סיים כל ברכת המזון יצא בדיעבד, מכל מקום נראה שאם
נזכר לאחר שסיים ברכת הזן, ששוב לא יכול לומר הברכות הנותרות
שלא נתקנו עליו לכתחילה, ויצא בזה ידי חובתו.

הלכה יומית – כדורי שוקולד ממצות

שאלה: מה מברכים על כדורי שוקולד שמכינים בפסח העשויים משברי מצות ושוקולד.

תשובה: הנה פסק מרן בשולחנו הטהור(ס’ קסח סעיף י’) בדין מאכל
שנקרא חביצ”א והוא פירורי לחם שנדבקים יחד ע”י דבש או מרק, שאם
אין בחתיכות של הלחם כזית ואין בהם תואר לחם, דהיינו שלא ניכר
וידוע שהוא לחם, מברך עליו בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלוש,
ועל פי זה נראה שהוא הדין לכדורי שוקולד העשויים משברי מצות,
היות ואין בכל כדור שוקולד מצות בשיעור כזית, וכן אין בו תואר לחם
שברכתו בורא מיני מזונות. וכן הדין בלחם שמפורר לחתיכות קטנות
פחות מכזית, שמערב בשוקולד ועוד, ויוצר מהם כדורי שוקולד,
ואין בהם תואר לחם שברכתו בורא מיני מזונות.

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!