בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית כד’ בכסלו תשע”ב

ההלכות הם מספר “כזוהר הרקיע”

תשובות בענייני ״אורח חיים”

הלכה יומית – ברכת הגומל

שאלה: אדם שטעה בנוסח הברכה ובמקום לברך “הגומל לחייבים
טובות” אמר “לחייבים טובים” האם יצא ידי חובה.

תשובה: אמרו חז”ל (ברכות מ:) כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים
בברכות לא יצא ידי חובתו. ולכאורה אף כאן היה נראה לומר שלא יצא,
ומשום שהביאור של הנוסח הוא “הגומל לחייבים” שפירושו: אפילו
לאותם שהם חייבים עם כל זה גומל להם טובות (משנ”ב רי”ט ס”)
שעושה לרשע טובות לפנים משורת הדין. והוא הרי שינה ל”חייבים
טובים” שאז משמעותו לרשעים שהם טובים, אך שמא יש לפרש כאן
כעין מה שמצינו בנוסח התפילה “חסדים טובים” שהכוונה שגומל
לרשעים חסדים שהם טובים, ולכן נראה שלמעשה לא יחזור על הברכה
משום סב”ל, אלא ישמע מאחר ויכווין לצאת ידי חובה.

הלכה יומית – הזכרת שם ה‘

שאלה: מי שטעה בברכה ואמר “אלוקינו” ב-ק’ ולא ב-ה’ האם יצא ידי חובה.

תשובה: פסק השו”ע (סי’ רטו ס”א) שכל ברכה שאין בה הזכרת שם
ומלכות אינה ברכה, וצריך לחזור ולברך. והנה אם דילג תיבת “אלוקינו”
אינו מעכב ויצא בדיעבד (חזו”ע ברכות עמ’ שז בהערה). ובנידון שלנו
שהזכיר שם “אלוקינו” בכינוי נראה גם כן שיצא בדיעבד. ואין לחוש בזה
משום הפסק בברכה, שהרי לא הפסיק כדי לגמור את כולה.

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!