בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הלכה יומית כו’ בכסלו תשע”ב

ההלכות הם מספר “כזוהר הרקיע”

תשובות בענייני ״אורח חיים״

הלכה יומית – ברכת הריח על טבק הרחה

שאלה: האם מותר לברך על טבק הרחה או על בושם ברכת הריח.

תשובה: אין לברך על ריח טוב שאין לו עיקר, ולכן אין לברך על טבק
הרחה ואפילו אם ערבו בו בושם המדיף ריח טוב (חזו”ע ברכות עמ’
שלא). ועל מי בושם שיש להם ריח טוב צריך לברך בורא מיני בשמים,
ובתנאי שיהיה לו עיקר דהיינו ממשות מהמשקה, אבל בקבוק של בושם
שהורק ממנו הבושם לגמרי, אף על פי שעדיין נודף ממנו ריח טוב אין
מברכים עליו, וכן אם מתיז מהבושם לחלל החדר או על גופו, אין לברך
עליו אף שיש ריח טוב ומשום שאין לו עיקר.

הלכה יומית – אמירת שהשמחה במעונו בסיום מסכת

שאלה: האם יש לברך שהשמחה במעונו בשעה שמסיים מסכת.

תשובה: אין לברך שהשמחה במעונו בסיום מסכת, ומשום שלא מצינו
שתקנוה קדמונינו (ציץ אליעזר חט”ז סי’ טו). [ועיין מהרש”ל ביש”ש
ב”ק פ”ז סי’ לז) שכתב, שפעם אחת היה נראה לו לברך שהשמחה
במעונו בסיום מסכת משום שאין לך שמחה גדולה יותר לפני הקב”ה
משמחה של תורה, וכן הורה פעם אחת, אלא שנגרם בלבול גדול
במהומות גדולות ע”י סיבות קשות ותלה שאירע זה מחמת שהורה לברך
“שהשמחה במעונו” שלא כדברי רבותינו שלא שמעו דבר זה מעולם].

הלכה יומית – אמירת מגדול בסיום מסכת

שאלה: האם יש לומר מגדול בברכת המזון שעושים בסעודת סיום מסכת.

תשובה: בסעודת סיום מסכת יש לומר “מגדול” בברכת המזון כיון שיש
הארה של המצווה (כף החיים סי’ קפט ס”ק יא, ובשו”ת יבי”א ח”ד אור”ח סי’ יג).

על מה דיברנו במאמר
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!