בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הבבא סאלי

קורות חייו המופלאים

רבי ישראל אבוחצירה נולד ב א’ תשרי תר”ן ( 1890 ) שבמרוקו נפטר בשנת תשמ”ד (1984) בישראל ,בעיר נתיבות וכן נקבר בעירו.

הוא סבא דמשפטים .נזר ישראל ותפארתו פאר הדור והדרו. מלך ומנהיג לאחינו בני ישראל הספרדים.

רב,מקובל ,אהוב הבריות, מוכר בכינויו “האבא המתפלל” = “בבא סאלי”.

נולד בעיר ריסאנו שבמחוז תפילאת שבמרוקו.

משפחת אבוחצירה נודעת כשושלת רבנים קדושים צדיקים מקובלים בעלי מופתים בקיאים בתורת הקבלה והנסתר.

אביו של “הבבא סאלי” היה רבי מסעוד אבוחצירה, בנו בכורו ,של הסבא -רבי יעקב אבוחצירה- הקרוי “אביר יעקב” ע”ה.

אחיו של רבי מסעוד אבוחצירה (שהם דודיו של “הבבא סאלי” ) היו הרב דוד אבוחצירה ע”ה והרב יצחק אבוחצירה -הקרוי “הבבא חאקי ” (קבור בעיר רמלה) .

הוריו של “הבבא סאלי ” שמרו על “הבבא סאלי” בקדושה יתרה וגדולה מינקותו וזאת כי ראו שנועד לגדולות .

אביו רבי מסעוד טבל את בנו הבבא סאלי מיום שנולד, כשאימו מלאת חששות בדבר,שהרי רך הוא ורק עכשיו נולד הבטיח לה רבי מסעוד שיש לו נשמה גדולה מאד ותוכל לעמוד בניסיון מעין זה .

אימו מרת עיישה הרבנית ואביו רבי מסעוד אבוחצירה ע”ה הצמידו את עריסתו לקירות בית המדרש שדברי תורה יקלטו באוזניו בעודו רך בשנים.

בגיל 6 שנים כיסו את פניו בצעיף בעת יציאתו מביתו שלא יכשל במראות אסורות הפוגמות בקדושתו .

מגיל צעיר הנהיג את עצמו בסיגופים ותעניות הקפיד על טבילה במקווה ועשה כוונות וייחודים למען עם ישראל.

נדר נדר שלא יאכל בשר .והיה צם בימי החול .

עוד מילדותו ישב בבא סאלי ועמל בתורה הקדושה ישב וטיפס במדרגות גדולות ונפלאות.

עמל על כל הנהגה של חסידות ולמד מתורת החסידות.

היה מסתגר ימים כלילות עם דודו האהוב רבי יצחק אבוחצירה והיה עמל עימו בתורה הקדושה.בפרט בלימוד הזוהר הקדוש.

הבבא סאלי נודע כצדיק מופלא והיה לו רוח הקודש ומלומד בניסים ובמופתים גדולים שפעל ישועות מעל דרך הטבע ממש .

זכה ונעשה בקיא בש”ס (חלק גדול מחידושיו נעלמו על הש”ס) בבלי .ירושלמי. ישר והפוך עם ראשונים ואחרונים .

עד שנעשה “כלי מפואר” אחד יחיד ומיוחד אכן אחד בדרא.שם ודבר לדורות הבאים .

למד שחיטה.מילה.וכתב סת”ם.

כתב לעצמו ספר תורה וקרא בו כל ימי חייו “שניים מקרא ואחד תרגום” כנהוג לקרא כל יום שישי בפרשת השבוע.

 

נפשו הייתה קשורה מאד לרבי מלובאוויטש .הרבי מלובווטיש התבטא עליו כי “הבבא באלי” הוא “הבעל שם טוב ” של הדור.

“הבבא סאלי” הקדוש הנהיג את עצמו בקדושה וטהרה והתעלה מעל לכל מדרגה אנושית אפשרית .דומה כי לא היה בהיסטוריה אדם שייזכר כך לטובה ולאהדה כמו צדיק זה .

“בבא סאלי” מלאך שנשתל מן השמיים בעולם הזה והוא כמלאך אלוקים.

מעולם לא ויתר על הטבילה בנהר ,עד אחרית ימיו שהיה כבר מעל גיל התשעים לא ויתר על טבילותיו והרבה בהן לפי סודות כוונותיו הטמירות.ירד וטבל עלה והתקדש…

** סיפרו לרבנו כי אישה התקשתה ללדת ,מיד זירז את עצמו לטבול במקווה ,אשתו הרבנית הניאה ממנו את הטבילה כי אמרה שחלוש הוא מאד אך רבנו הקדוש נזף בה ואמר: כי יהודיה שרויה בצער ואני אחשה ולא אעשה את המקסימום כדי להחיש את ישועתה?

לא חולפת שעה והתבשרו בני הבית כי היולדת ילדה במזל טוב ..רק אז יצא הבבא סאלי הקדוש מהמקווה ואמר “גם אם היה לוקח שעתיים או שלוש שעות להשאר בתך המים ..לא הייתי יוצא מן המקווה כי הייתי מוסר את נפשי כדי להצילה מסכנת נפשות..

** עוד מקרה נוסף שהיה באחד ממחוזות שבו היה “הבבא סאלי” טובל במקווה ,הלך גם שמשו לטבול  והנה רק רצה להכנס למים ומיד יצא מבועט ונפחד כי ראה נחש צפע אימתני המטייל בחדר .

ביקש “הבבא סאלי” את המפתח לחדר המקווה אך השמש סירב לתת לרבנו הקדוש ,שום דבר לא יניא את רבנו מלפעול לטובת הכלל ו”הבבא סאלי” התעקש לקבל את מפתחות המקווה ,מה שקרה שם לא רצה לספר “הבבא סאלי” לשמשו,איך לכד את הנחש והרגו,ומה שראו עיניו של השמש שרבנו יצא מהמקווה כשכרוך נחש מת סביב מקלו ויצא ברחובות העיר כדי להראות לאנשי המקום שהנחש נתפס וכל אשר ילך לטבול מובטח לו שכל רעה ונזק לא ימצאהו שם.

 

  “הבבא סאלי ” הקדוש נישא בגיל מצוות לרחמה בת אחותו כשאשתו הראשונה נפטרה, נשא את פרידה אשתו השנייה בגיל 16 .    

יב’ באייר תרס”ח נפטר אביו של “הבבא סאלי” רבי מסעוד אבוחצירה ובנו הבכור רבי דוד אבוחצירה ע”ה מילא את מקומו של אביו.

“הבבא סאלי” התמנה בגיל 18 לראש הישיבה בריסאני.

בשנת 1919 התנהלו קרובות בין התושבים לבין הכובשים הצרפתיים והתושבים חשדו שמשפחת אבוחצירה שתפו פעולה בעניין זה

ובשבת בי”ד כסליו רבי דוד אבוחצירה הוצא להורג על ידי מנהיג מקומי. (השם ינקום דמו).

בגיל 30 לחיו בעת הסתלקותו של רבי דוד אבוחצירה מונה לאב”ד תפילאת ומחוזייה.

 

מסע חייו של הבבא סאלי לארץ ישראל היו לסירוגין :

בשנת 1922 למינינם נסע לא”י ולמד בישיבת המקובלים בית אל. בשנת 1933 חזר  לא”י ולמד בחברותא עם הרב עזרא עטייה ע”ה

**באחת ממסעותיו של ישראל אבוחירה לא”י האוניה חישבה להישבר “הבבא סאלי” הקדוש  היה שקוע כל כולו בלימוד התורה בחדרו שבאוניה .

באו אליו בבהלה וביקשו ממנו שיתפלל על הים הסוער והסכנה הנשקפת לאוניה ולכל אשר בתוכה.

רבי ישראל לקח כוס קידוש שהיה שייך לסבו -רבי יעקב אבוחצירה ע”ה מזג לתוכה יין ושתה ממנה קמעה ואת הנותר זרק לים מיד שקט הים

וזכו להגיע לחוף מבטחים לשלום.

 

רבי ישראל אבוחצירה ע”ה נהג לערוך סעודות מצווה בהזדמנויות שונות וזאת מתענית לתענית שככה הייתה הנהגתו ובהילולות של צדיקים ,הרבה סיפורי מופת נקשרו סביב סעודות קדושות מאין אלו .

“הבבא סאלי” התבטא ואמר: כי כשם שאנחנו מזכירים את נשמותיהם בעולם הזה גם הם ימליצו בעדנו בעולם האמת.

סיפר נכדו רבי דוד אבוחצירה שליט”א כי בשעות אחר הצהריים תקפה את “הבבא סאלי” חולשה גדולה ונאלץ לשכב שעות ארוכות במיטה .

בשעה שתיים בלילה קם “הבבא סאלי” וביקש מהרבנית שתכין את הסעודה .הרבנית התפלאה :וכי מי יגיע בשעה כזאת לסעודה?

“הבבא סאלי” ביקש מהרבנית לבדוק אם יש משהו בחוץ, כשניגשה לפתוח את הדלת הופתעה לגלות קבוצת חסידים שעמדה מחוץ לשערי הבית הם סיפרו שעברו דרך העיר נתיבות וחשבו רק להגיע לפתח בית הצדיק לנשק את המזוזה ומיד לעזוב.

פליאתם גברה שביקש “הבבא סאלי” להיכנס לחדרו וזרז אותם ליטול ידיים לסעודה.

וכך אמר : זה עתה ניגלה אלי בחלומי רבי מנחם מנדל מוויטבסק (הקרוי “פרי הארץ ” זיע”א ),הקים אותי ושאלני מדוע אינני עורך לכבודו סעודה ועניתי כי חלוש אני ואין בי כוח לרדת ממיטתי נטלני הצדיק את ידי והקימני ממיטתי ,ואתכם זיכה הצדיק שתשתפו עימי בסעודה מצווה זו .

לכאורה מה כל כך מיוחד בסעודות אלו ?

הרי זאת סעודה של שתייה ואכילה –תאווה גשמית .

אך ידוע כי אכילתו של צדיק בעת עריכת סעודת הילולה היא שונה מדרך הטבע .כי לצדיק שאוכל מעט מאד בסעודה אכילתו כקורבן .אכילתו של  של צדיק ובפרט של “הבבא סאלי” הייתה טעימה בעלמא וזה דומה לקורבן העולה לריח ניחוח להשם .כמו מזבח ממש.

כל הנהנה מסעודה של תלמיד חכם נהנה מזיו השכינה.כל זאת ועוד שהצדיק יכול לפעול ישועות משיורי האוכל .

 

אהבת ישראל שבו פעמה ללא לאות .לא הסתפק מעולם רק בהזכרת שמות לתפילה אלא היה מוסר נפשו ממש להחיש את הגאולה של הישועה לפרט לא אחת היה גונח בתפילותיו ונבקש מהקב”ה שיביא עליו ייסורים שיהיו כפרת לעוונות אותו יהודי שנידון לייסורים.

אחד מבאי הבית העיד כי רבנו היה לוחש :ריבונו של עולם הנני מוכן ומזומן להיכנס לכבשן של אש ולתת את נפשי ובלבד שאהיה כפרת עבור פלוני בן פלוני ..

**בחודש אלול חטפו מחבלים את מטוס של “אל על” שהיה בדרכו לישראל מארצות הברית והנחיתו אותו באזור זרקא שבעבר הירדן ביניהם היום גם יהודים רבים ובהם רבנים ידועי שם,תוך שעות אחדות שחררו המחבלים את כל הגויים שהיו במטוס,תוך שהם ממשיכים בבני ערובה את היהודים עד שימלאו כל הדרישות שהציבו בפני השלטון הישראלי.

באו רבנים חשובים לבית “הבבא סאלי” ורבנו אמר : דעו לכם שכבר יומיים אינני אוכל ושותה ולא עצמתי עין ואין לי מנוחה וכל הזמן עמדתי להתפלל לפני הקב”ה שיצילם .הדלקתי נרות לצדיקים לעילוי נשמתם ומן השמיים ראיתי אור גדול ועוד גילו לי שבקרוב ישוחררו כל החטופים בריאים ושלמים ולכן נכין עכשיו סעודת הודיה על הבשורה הטובה שבשרוני מהשמיים.לא בזכותי כל זה כי אם בזכות אבותיי הקדושים .

 

פירוש השם אבוחצירה “אבי המחצלות” ,יתכן שאבי המשפחה היה מוכר מחצלות בשווקים של דמשק

רבי חיים דוד אזולאי הקרוי החיד”א הקדוש ,כתב בספרו “שם הגדולים ” כי אבוחצירה פירושו: פרוש מדרכי העולם הזה .

  

בשנת 1951 למינינם עלה לא”י “הבבא סאלי” הקדוש עם אשתו מרים וילדיו .

בהתחלה קבע את מקומו בשכונת בקעה שבירושלים אך הייתה זו ישיבה מועטת ואחר עבר ליבנה בסמוך לבית חתנו רבי אברהם אבוחצירה זצ”ל (בן אחיו של מרן “הבבא חאקי” ) שכהן כראש העיירה ,לא ארכו הימים עד שהפסידה יבנה את הזכות העצומה שהודו והדרו של הדור ישכון בתוכה הסיבה זו נבעה מתלמיד חכם שלא שמר על פיו ודיבר סרה על “הבעל שם טוב” הקדוש ,”הבבא סאלי” כששמע זאת ונזף בו ואמר: מי אתה שתדע מי זה “הבעל שם טוב” קום וצא מעל פני אינני רוצה לראותך עוד, מקום שכך מדברים על “הבעל שם טוב” הקדוש אסור לגור בו ..

תקופת מה התגורר רבנו באשקלון, בשנת תש”ל אחרי הפצרות רבות מארצות יוצאי ארצות צפון אפריקה התיישב בעיירה נתיבות שביתו מהווה מוקד משיכה לרבבות יהודים שניאותו לאורו.עד ליום מותו .

קברו נמצא בנתיבות .כל ימות השנה פוקדים המונים את מקום קברו במענה לתפילה לקבל ישועתם בזכות הצדיק

וביום פקודתו ב’ בשבט – פוקדים על קברו כרבע מיליון איש .

מילותיו האחרונות לפי פטירתו היו “קומו התעוררו התעוררו …תהא הליכתי כפרתי …הלוואי שזה יהיה תקנה וכפרה על עם ישראל” .

 

רחובות רבים קרויים על שמו בירושלים, בבני ברק ,בביתר עלית וכן בתי כנסיות.

 

צאצאיו :

מאשתו הרבנית רוחמה :רבי מאיר אבוחצירה הקרוי “הבבא מאיר ” ע”ה

רוחמה הבת   .שרה הבת .

מאשתו הרבנית מרים: הרבנית אביגיל אשת הרב בוסו .רבי ברוך אבוחצירה הקרוי “בבא ברוך”

פנינה אשת הרב דוד יהודייוף .עליזה אשת הרב אריה יהודה הראל

מאשתו הרבנית סימי :רבי מסעוד אסתר -אשת הרב ישר אדרעי מנהל בית ישראל נתיבות .

נכדים:רבי דוד אבוחצירה.יקותיאל אבוחצירה.

 

חבל על דאבדין ולא משתכחין .ת.נ.צ.ב.ה. ע”ה זיע”א

פוסטים נוספים שיעניינו אותך גם
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!