בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

הרב עובדיה יוסף

הרב עובדיה יוסף

הרב עובדיה יוסף בן ג’ורגיה ויעקב זצק”ל זיע”א

 נולד י”ב תשרי תרפ”א-פטירה ג’ חשוון תשע”ד

נולד בעירק, בגדד,עלה לארץ בגיל 4 עם משפחתו והתגורר בשכונת “בית ישראל” בירושלים .

בנם הבכור של רבי יעקב וגורג’יה נקרא עובדיה על שם הרב עבדללה סומך ויוסף על שם “הבן איש חי” -הרב יוסף חיים

שם משפחת אביו היה עובדיה אך מאוחר יותר הפך את שמו הפרטי לעובדיה ושם משפחתו ליוסף .

ב1924 עבר עם משפחתו לגור בשכונת בית ישראל בירושלים.

 האב התפרנס בחנות מכולת .(בעירק עבד אביו כצורף )

מנעוריו התבלט הרב עובדיה יוסף בכישרונו ובלהיטותו על התורה את יצירותיו הספרותיות כתב כבר

בגיל 9 בשולי הספר “ראשית חוכמה”

ב1933 למינינם תרצ”ג בגיל 12 עבר ללמוד בישיבת פורת יוסף שבעיר העתיקה.

ראש הישיבה הרב עזרא עטייה ע”ה היה לו לאב רוחני.

בגיל 18 נשלח על ידי הרב יעקב דואק להעביר שיעור בבית הכנסת “אוהל רחל” השיעור עסק בהלכה בפרט בפסקי הלכה של “הבן איש חי “

ב 1940 בגיל 20 הוסמך לדיינות על ידי הרב ציון מאיר חי עוזיאל נהג להשיב שאלות מחוגי הרבנות הספרדיים בארץ וכן אשכנזים ירושלמיים.

ב1944 נישא את מרת מרגלית בתו של הרב אברהם הלוי פטאל

ב1947 עבר למצרים לבקשתו של הרב עוזיאל

במצריים מצא שכבה דתית חלשה

בקיץ 1950 חזר לארץ.

הרב עובדיה יוסף

חוויות בארץ מצריים השפיעו עליו רבות ליקוי הראייה שבהם סבל אשר החמירו עם השנים וחייבו אותו להרכיב משקפים כהות.

1951 עד 1958 שימש כדיין בית הדין האזורי פתח תקווה

בשנת תש”יד תשטז הוציא לאור את ספרו “יביע אומר” 2 כרכים

1964 1968- שימש ראש ישיבה במתיבתא הגדולה בז’בוטינסקי 31 ירושלים.

1958 עד 1965 כיהן כדיין ביה”ד האזורי בירושלים

בשנות ה 60 למד קבלה אצל הרב מרדכי שרעבי ע”ה

1972 נבחר לכהן כרב ראשי לישראל

לקראת ההתמודדות על מפלגת ש”ס בבחירות לכנסת ה11 1984 הוקמה מועצת חכמי התורה בהנהגתו של הרב עובדיה יוסף מאז הפך למנהיגה הבלתי מעורערת של מפלגת ש”ס .

 

בזכות גאונותו שקדנותו ושליטתו ברזי התורה זכה לחיבורים רבים כמו “יביע אומר” המכיל כרכים רבים,חזון עובדיה,הליכות עולם ועוד

נקרא :”מרן”, ו”פוסק הדור”, לפי תלמידיו ותומכיו . 

הרב עובדיה הבטיח את מקומו כאחד מהרבנים ופוסקי ההלכה הגדולים במאה השנים האחרונות,ועד בכלל.

הרב עובדיה יוסף הוא הגר”א-סבא דמשפטים,סמכות פסיקה עליונה,מנהיג עולם התורה,מורה דרך,נזר הדור ,שקדן עצום,אבא של כלל ישראל .חתן פרס ישראל לספרות תורנית בשנת תש”ל 1970.

נחשב בעיני רבים כבכיר הרבנים הספרדים בדורו .

כל כול כולו מתן תורה,תפילה,קדושה,ענווה אהבה להשם,למשפחה, לעם ישראל.ומצוות .

מרן אהב לשיר,93 שנים לא פסקה שירת חייו,בלילות ,בימים,בימי עוני,ובעיתות רווחה,בלילות אפופי סבל,ובימים הרי גורל .

עשרות שירים נכתבו עליו בחייו בחוליו ובפטירתו.

מחברת קטנה כתובה בכתב נאה מלאה בשירי קודש,שאותם כתב מרן במרוצת השנים.

הנאתו –לימוד-כתיבה-לימוד .

ספריו -ספריה עצומת מימדים ,וידע בדיוק היכן נמצא כל ספר ותוכנו .

ברכותיו של הרב :

רבים הם האנשים שנושעו בזכות תפילותיו וברכותיו הן ממחלות קשות, הן שנושעו לזכות לזרע קודש בר קיימא ,

הן לנשים עגונות שהתיר את כולן  בתקופת  מלחמת יום הכיפורים.

אנשים שלא ראה אותם ולא הכירם כלל ורק שמע על צערם בכה בדמעות שליש .

הן אלמנות שזכו לתמיכה כלכלית ,הן בחורי ישיבה שנושעו להגיע לישיבות מוערכות ,וכן לקבל  תשובות מהרב לשאלות שנשלחו בפקס.

יתומים ואלמנות היו בעדיפות ראשונה להיכנס  לחדר הרב לקבל ברכת הרב ,

עשרות אלפי ילדים חייבים לרב את חייהם שלהם מהסיבה -מעוברות שהרופאים פסקו להן היריון בגלל מומים ,

הרב בירך ונולדו תינוקות בריאים ושלמים.

המפגש עם הקהל:

בכנסים,ואירועים  שהיה משתתף היה עוצם עיניו כדי לא לראות בכבוד שנותנים לו ,היה ממלמל לעצמו: “אל תביאני לידי רגל גאווה”.

 “לך ה’ הכבוד והגדולה ” ,

בגדיו –גלימתו המפורסמת קרא להם -בגדי עבודה ,אפילו עניבה לא רצה לשים .

ביום פטירת רבנו בהלוויה

השאיר רושם עמוק ,והוכחה חד משמעית שהיה אהוב וחביב לכל עם ישראל בפרט ובכלל ,ואכן הרבנים אמרו שלא הייתה הלוויה המונית מעין זאת אי פעם .

רבנו השאיר תלמידים רבים וההוכחה היא לכך שהשתתפו בהלוויה קרוב ל850,000 אנשים ,וזאת

אומר בוודאי שהיו אלה תלמידיו- בניו .

ב2014 למינים הוקמה ישיבה “אוהל יוסף” על שמו

בעיר צפת נקראה שכונה על שמו

ב2017 שונה צומת בר אילן לצומת מרן על שמו

בביתו בשכונת הר נוף הוקם לזכרו מכון בית מאיר ישראל

בראשות בנו הרב משה יוסף באזכרה ביום השנה לפקודתו מתקיימים סיורים.

לאחר 3 שנים מפטירתו הוקם מרכז מורשת מרן על ידי ישיבת “חזון עובדיה”

הצוואה של רבנו :

ללמוד וללמד לאהוב ולמסור נפש על התורה ,ולחזק כמה שיותר יהודים הן רחוקים והן קרובים להתקרב לה’ ,לתורה ,למצוות,ולאהבת השם.

 

ספריו :

ש”ות יביע אומר

ש”ות יחוה דעת

חזון עובדיה

ש”ות חזון עובדיה

קול סיני

קונטרס יביע אומר 

טהרת הבית

מאיר ישראל

הליכות

ענף עץ עבות

ועוד

מתוק מדבש פרשת לך לך פרק פ”ב ע”א:

רבי יצחק פתח ואמר לבאר מעלת הצדיק והכוונה אל אברהם כי ירד למצריים כדי יעלה ויפרח כתמר ,שאילו לא ירד לשם לא היה מתעלה

והקדים לפרש “צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה מה הטעם שהכתוב מקיש ומשווה צדיק לתמר יותר משאר כל האילנות אלא כמו עץ התמר כיוון שקצצו אותו אינו עולה ומתגדל ולא חוזר לגובהו הראשון עד זמן רב ,כמו כן בצדיק כיוון שנאבד ונסתלק מן העולם אין צדיק אחר עולה מיד תחתיו למלא מקומו בשלמותו כי אם אחר זמן רב .

ומדמה את הצדיק גם לארז לומר כמו שארז אם קוצצים אותו אינו עולה אלא אחר זמן רב כן הצדיק שנסתלק מן העולם אין צדיק אחר עולה תחתיו אלא אחר זמן רב

ועוד מפרש כמו שתמר אינו עולה ואינו מגדל פרי אלא אם נמצא אילן זכר אצל אילן נקבה .

כמו כן הצדיק אינו עולה במעלת הצדקנות לבדו אלא כשנשא אישה ועי”ז נשלם גופו אז נקרא הזכר צדיק לפי שמושרש ביסוד .

והנקבה נקראת צדקת לפי שמושרש במלכות.

כמו שארז הגדל בלבנון הוא גבוה מכל האילנות וכולם יושבים תחתיו וחוסים בצלו כמו כן הצדיק הוא במעלה גדולה יותר מכל שאר בני אדם

וכולם חוסים ומסתופפים בצלו ,בזכות מעשיו הטובים

ואמר עוד והעולם אינו מתקיים אלא על צדיק יסוד עולם ועל זכותו וכוחו עמד העולם בזמן בית מקדש היה קיים ,וגם בזמן הגלות ע”י מצוות ומעשים טובים של הצדיק יש סעד וסמך לעולם .

משיבת הנפש אות מ”ג –של רבי נחמן זיע”א:

“הצדיק נקרא תמר בחינת צדיק כתמר יפרח ,כי תמר לשון תמורה, כי הצדיק מחליף וממיר את הכול לטובה

כי תפקיד הצדיק להחליף ולהמיר את הקטרוגים לזכות .”

*לוקח לתמר זמן לגדול,אבל כשהוא גדל ,הוא גדל באמת .ואת התוכן אחרי ההמתנה כולם יראו וכמו הארז גזעו יישאר קיים לעולם כך אישיותו נטוע לנצח. “צדיק כתמר יפרח

שמעתי מפי צדיקים קדושים ,כי יש לחפש שני צדיקים, לאורך שנות חייו,האחד – צדיק האמת שחיי כאן בדורנו ,והשני צדיק אמת שנפטר מן העולם ,ושניהם יחד יביאו את האדם לאמת הצרופה 

פוסטים נוספים שיעניינו אותך גם
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!