בהזמנה מעל 299 ש"ח משלוח עד הבית חינם

רבי מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס

תנא רבי מאיר בעל הנס
רבי מאיר בעל הנס הוא כינויו בזכות שעשה נפלאות וישועות בחייו ואפילו אחר מותו באם רק אנחנו מזכירים את שמו יכולים להעפיל לישועות כבירות לעצמנו ולסובבים אותנו הסגולה היא לומר “אלהא דרבי מאיר ענני “
(הפירוש כמו שענית לרבי מאיר בעל הנס בחייו כך תענה גם לי בזכות הרבי מאיר).
וכן רצוי להדליק נר לזכות הצדיק והצדיק יפעל עבורנו ישועות למכביר רק האמן בסגולה …השאר יבוא מאליו.
רבי מאיר הוא מגדולי התנאים בדור הרביעי כינוי שמו הופיע מהמאה ה18 .
רבותיו: רבי עקיבא ,רבי ישמעאל.אלישא בן אבויה,רבי אליעזר.
תלמידיו: רבי יהודה הנשיא.סומכוס(קבור צמוד לרבי מאיר) ,רבי דוסתאי ברבי ינאי.רבי יוסי בן פרידא.
אשתו ברוריה בתו של רבי חנינא בן תרדיון .הנחשבה לאישה חכמה ובקיאה בתורה הקדושה.
רבי מאיר הוא צאצא של משפחת גרים ,נירון קיסר שהתגייר (גמרא)
היללותו ליל פסח שני יד’ באייר .מקום פטירה בטבריה

רבי מאיר בעל הנס

קווים לדמותו

חריפותו של רבי מאיר היתה ידועה במיוחד עד שאמרו עליו גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו כמותו. ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טהור טהור ומראה לו פנים.  

היה מהחמישה שהוסמכו ע”י רבי יהודה בן בבא.

בגמרא מובא כי שמו המקורי הוא רבי נהוראי ולמה נקרא שמו רבי מאיר ?

שהוא האיר את עיני ישראל חכמים בהלכה (עירובין יג’ ב’ )

במסכת סנהדרין מובא כי סתם מתניתין רבי מאיר כלומר סתם הלכה שבמשנה ללא שם אמרה משמו של רבי מאיר היא מכאן ניתן ללמוד על גדולת רבי מאיר .

אמר רבינא כל הרואה רבי מאיר בבית המדרש כאילו עוקר הרים וטוחנן זה בזה (סנהדרין כד’ א’ ).

צניעותו היא הבולטת במיוחד באישיותו.

כך שיבח רבי יוסי בן חלפתא את רבי מאיר אדם גדול אדם קדוש אדם צנוע (ירושלמי מועד קטן ג ה ).

ידוע הסיפור (בירושלמי) המפורסם על אשת איש שהגיע לדרשתו של רבי מאיר בליל שבת והדרשה התארכה יותר זמן מהרגיל .הגיע האישה לביתה לאחר תום הדרשה ובעלה לא הסכים שתכנס לביתה מתוך כעסו אמר לה שלא תכנס לביתם עד שתירק על רבי מאיר 3 פעמים על פניו.

צפה רבי מאיר ברוח קודשו את הנעשה עם הזוג הזה ויום למחרת ביקש מאחת הנשים ש”בעזרת נשים” שזכו להגיע לשיעורו שתבוא אחת הנשים מהקהל ותלחש לו על עינו כי לא חש בטוב מיד זירזו הנשים את אותה אישה שבעלה סילקה מן ביתה שתבוא ותלחש על עינו .ואכן כך היה רבי מאיר ביקש שתלחש 7 פעמים כי אמר לה בעלך ביקש 3 ולמען שלום בית תלחשי לי 7 פעמים ולכי לביתך לשלם.

במסכת אבות :רבי מאיר אומר: הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה והוי שפל רוח בפני כל אדם ואם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך ואם עמלת בתורה יש לו שכר הקרבה ליתן לך.

ועוד מובא במסכת אבות :רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד שכל העולם כדאי לו נקרע ריע אהוב ,אהוב על המקום אוהבת את הבריות משמח את המקום משמח את הבריות ומלבשתו ענוה ויראה ומכשרתו להיות צדיק חסיד ישר ונאמן ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות ונהנין ממנה עצה ותושייה בינה וגבורה שנאמר במשלי (ח יד ) לי עצה ותושייה לי בינה לי גבורה ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין  ומגלה לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק.

רבי מאיר אמר: גמור בכל לבבך בכל נפשך לדעת את דרכי ולשקוד על דלתי תורתי נצור תורתי בלבך נגד עיניך תהא יראתי שמור פיך מכל חטא וטהר וקדש עצמך מכל אשמה ועוון,ואני אהיה עמך בכל מקום .( מסכת ברכות ).

במסכת חולין היה רבי מאיר אומר אל יסרב אדם לחברו לסעוד אצלו .

במדרש תנחומא אמר רבי מאיר : עשה אדם מצווה אחת מוסרין לן מלאך אחד עשה שתי מצוות מוסרין לו 2 מלאכים עשה מצווה הרבה מוסרין לו מלאכים הרבה שנאמר

“כי מלאכיו יצווה לך לשמרך “

ולמה ? כדי לשומרו מן המזיקין  .

מדוע זכה לכינוי “בעל הנס” ?

“במסכת עבודה זרה” , מובא כי אחותה של ברוריה אשתו של רבי מאיר נתפסה והובאה לבית האסורים.

הלך רבי מאיר לפדותה .

נתן לשומר סכום של דינרים ,”חצי לך וחצי לפייס את השלטון ” ומה אעשה כשיכלו הדינרים?

אמור אלהא דרבי מאיר ענני .

לאחר זמן ,שמע הקיסר ששוחררה הנערה ניסה לתלות את השומר הגוי אך השומר השתמש בסגולה שלימד אותו רבי מאיר ואמר “אלהא דרבי מאיר ענני ” לא הצליחו לתלותו.

יש להבין ולהתכוון כשאנו מבקשים ישועה נבקש בזכות האלוקים של רבי מאיר יצילנו ישמרנו יפדנו ירפאנו .

אומר החיד”א הקדוש רבי חיים דוד אזולאי ע”ה :

ברגע של אבידה או גניבה אפשר לסמוך על רבי מאיר ולומר 3 פעמים אלהא דרבי מאיר ענני, להפריש סכום צדקה ולהדליק נר סגולה זו היא למציאה או לכל ישועה שנצטרך.

זכות הצדיק פונים לקב”ה ומאמינים לישועה .

לפרנסתו עסק רבי מאיר בלבלרות -הוא כתב ספרי תורה ומגילות היה בעל זיכרון טוב וגילה בקיאות בכל ספרי הקודש .פעם אפילו כתב בעל פה את מגילת אסתר שנאבדה לו והיה צריך אותה בתקופת זמנה של קריאת המגילה פורים .

היה בקיא במאות משלים .

אופיו של רבי מאיר היה נוח לבריות .

גישה זו של רבי מאיר באה לידי ביטוי בשיחות ודיונים שניהל עם פילוסופיים בני זמנו בנושא הימצאות בורא לעולם.פעם אחר פעם הצליח להוכיח לאתאיסטים רבים כי התזה שלהם מופרכת .

גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם .זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן .

פוסטים נוספים שיעניינו אותך גם
0
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזור לחנות
חישוב משלוח

רכישה מעל 299 קבלו משלוח חינם!